Om Oss

Vår Historie

Hovden Hytteservice

Firmaet ble etablert i 1976 av Olav Breivegen og Jon Uleberg. De startet Hovden Hytteservice og entreprenørfirma.
De hadde hjulbrøyt, traktor og noen snøscootere. Noen år senere overtok Olav firmaet alene hvor en stor del av virksomheten var torvskjæring.
Hovden var den gang, som nå, prega av hyttebygging og torv til hyttetakene ble en stor etterspørsel.

Da Olav døde i en flyulykke, tok kona Anne Evju Breivegen over firmaet. Ho dreiv firmaet alene fra 1997 til sommeren 1998. Da tok storebror Jo Breivegen over som 20 åring. Når Jo tok over drev han med torvskjæring, brøyting, hyttettersyn og snøscootertransport.

I 2003 kjøpte lillebroren til Jo, Yngve Breivegen, aksjene til moren, Anne Evju Breivegen. Og siden 2003 har de to brødrene drevet firmaet sammen, og siden har virksomheten vokst!

 

De startet med å grave hyttetomter, grøfter til vann og avløp og annet som krevde tyngre utstyr. Behovet for større flere ansatte, større og flere maskiner økte i takt. Etterhvert har også prosjektene blitt større og mer utfordrende. Antall ansatte har også vokst og per høsten 2020 er vi 60 ansatte pluss innleie.

 

Vi har også blitt kåret av Dagens Næringliv til Gassellebedrift fire ganger. Det betyr at bedriften har ryddig økonomi og jevn omsetning over flere år. Det er noe vi er stolte over!

 

Den dag i dag drives fortsatt Hovden Hytteservice av brødrene Breivegen. Med en avdeling i Agder og en i Telemark, men hovedkontoret er fortsatt på Hovden, øverst i Setesdal.

Du kan lese mer om våre prosjekter her. (link til Prosjekter).